Wpisy oznaczone tagiem korzyść

wrz
03

18Protokoły komunikacji napotykają na przeróżne problemy, czy to związane z uzyskaniem połączenia, czy też z przekazywaniem wiadomości o stanie. Większa część sieci IM posiada jeden serwer centralny, który działa w ten sposób, że dany klient łączy się z nim wkrótce po połączeniu i automatycznie przesyła swoje dane identyfikacyjne oraz informacje co do swojego statusu (mogą być one podane do informacji ewentualnych zainteresowanych użytkowników określonej sieci). Przesyłanie informacji pomiędzy użytkownikami danej sieci odbywają się w dwojaki sposób: bezpośrednio lub przez serwer. Przesyłanie komunikatów poprzez serwer jest korzystne, jeśli któryś z rozmówców znajduje się w sieci zabezpieczonej firewallem. Wówczas filtrowane są wszystkie połączenia wchodzące i wychodzące i może się zdarzyć tak, że połączenie przychodzące uznane za niebezpieczne zostanie odrzucone. Sieć Jabber oferuje swoim klientom kompletnie inne rozwiązanie. Zaniechano tu wprowadzenia jednego serwera centralnego i każdy z użytkowników ma możliwość uruchomienia swojego serwera i udostępniania go innym lub też nie. Twórcami określonej sieci IM są zazwyczaj użytkownicy klientów, którzy umożliwiają do niej dostęp i jej użytkowanie. Najczęściej jest tak, że jedna aplikacja zezwala na komunikację tylko i wyłącznie z innymi użytkownikami tejże aplikacji. Oczywistym jest, że komunikatory internetowe, a także protokoły wymiany danych tworzone są przez firmy komercyjne, w których interesie pozostaje, by ich aplikacja nie była kompatybilna z aplikacjami konkurentów. Z tego powodu nie jest możliwe nawiązywanie rozmów z użytkownikami komunikatorów należących do innych korporacji. Za pomocą osiągnięć inżynierii odwrotnej stało się możliwe rozpracowanie protokołów komunikacyjnych utajnionych przez producentów. Odbywa się to poprzez badanie ruchu sieciowego. Przykładem otwartego protokołu komunikacji jest Jabber, który służy również do powiadamiania o obecności w czasie rzeczywistym. Jabber nie posiada pojedynczej, nadrzędnej aplikacji klienckiej, gdyż został stworzony przez społeczność internetową i tym samym jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu. Pierwotnie komunikatory internetowe oferowały użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy kilkoma opcjami swojego „stanu”. Najczęściej był to status „rozłączony”, „zajęty”, „dostępny”, a z czasem doszła opcja „niewidoczny”, pozwalająca na obserwację aktywnych użytkowników tak jakby z ukrycia. Współczesne komunikatory internetowe oferują internautom większą ilość dostępnych stanów, a status jest najczęściej rozumiany jako krótka informacja tekstowa lub graficzna, która zostaje ustawiona przez właściciela profilu. Wiadomości jakie są najczęściej zamieszczane przedstawiają stan emocjonalny użytkownika (radość lub smutek), często jest to link odsyłający do strony z muzyką jaką dana osoba słucha, może to też być wiersz, cytat, plany na najbliższe godziny, czy informację o tym, czym aktualnie użytkownik się zajmuje. Wiele stron internetowych oferuje użytkownikom Internetu gotowe statusy opisowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Można je pobierać, a niektóre serwisy umożliwiają również ich ocenę i dodawanie nowych.